Mange av våre kunder begynner å nærme seg ferdigstillelse av byggesettet av Finnmarken. Vi har fått menge positive henvendelser om settet. Hobbytidsskriftet Modell & Elektronikk hadde i nr. 1 2020 en 6 siders reportasje om Finn Gulliksrud og hans flotte modell som da nesten var ferdig. Hele artikkelen har vi lagt ut på denne hjemmeside. Du kan lese den her.

Fra Steinar Martinsen har vi også fått fine bilder av hans Finnmarken. Også den er nesten ferdig, bare noen smådeler gjenstår. Begge disse har installert motor og fjernstyring i modellen.