Butikk i 175 år!

Når vi nå runder 175 år har vi en historie å fortelle. Det handler om byens eldste familiefirma, som har gått fra generasjon til generasjon i samme familie.

Midt i sentrum, i den travle Gå-gata og ved den mest brukte parkeringsplassen. Ja det er der du finner oss. I over hundre år har vi holdt til her. Det er her vi hører til, i den mest sentrale delen av Egersund. Tidligere var våre forfedre på tre forskjellige steder, men alle i Egersund sentrum.

Dagens butikk består av 4 avdelinger beliggende i til sammen 7 opprinnelige bygg. I dag er alle disse bygget sammen. Fem av disse er nybygg, mens to er de opprinnelige bygg fra henholdsvis 1837 og 1857.

Glassmagasinet Øgrey har lange tradisjoner i Egersund.

Firmaet har vært i samme familie siden 1847. For øvrig samme år som Egersund Fayancefabrik ble etablert.

I 170 år har firmaet, alltid med familienavnet Øgrey i firmanavnet, drevet sin virksomhet gjennom så vel gode, som dårlige tider. Det var Ingeborg og Gunnar T. Øgrey som startet det hele.

Gunnar Tønnesen Øgrey, f. 1827, gift med Ingeborg Børildsdatter Kjelland f. 1832, begynte som krambugutt hos sin senere svoger Ole Kjelland. Ole Kjelland bygde og holdt til i Kirkegt. 1, hvor Torvgården i dag ligger.

Etter noen år der dro han med farbroren Mathias på fiske til Kinn. Farbroren «blev» (omkom) på fisket. Gunnar kom hjem med en fortjeneste på 100 dalar. Det var på den tiden mye penger, og dette var startkapitalen for hans firma G. T. ØGREY. Forretningen ble etablert i Storgaten 23.

Gunnar var en framsynt mann. Han var ikke redd for å gå nye veier. Antakelig som den første i Egersund, skiftet han til store speilglassruter i sin butikk, i stedet for de vanlige smårutene. Flere mente da at Gunnar var blitt stormannsgal, men det varte ikke lenge før det ble vanlig i de fleste butikkene. Ellers var Gunnar en svært engasjert museumsmann og bildet hans henger der.

 

Sønnen, Børild Kjelland Øgrey, begynte i sin fars forretning. Etter noen år sammen med faren tok han over i 1895.

Børild flyttet forretningen til nabohuset, Storgaten 21. Her drev han den til 1902. Da flyttet han igjen, nå til Elvegaten 10. Elvegaten var på den tiden i byens utkant. Det var Storgaten og Strandgaten som var de sentrale gatene. Flyttingen var derfor ingen suksess, selv om lokalene var større.

Børild arbeidet tungt, og i 1907 gjorde han som så mange andre, han dro til Amerika, mens Børilds kone Ingeborg Theodora Øgrey (f. Endresen) drev forretningen videre. Under Ingeborgs ledelse, godt hjulpet av barna som etter hvert vokste til, utviklet hun den videre.

 

 

I 1917 overtok Ingeborg sin families hus, og forretning i Storgaten 34.
Her hadde stefaren Isak Tengesdal drevet butikk siden 1877. Begge forretningene, både på Børilds og Ingeborgs side ble dermed slått sammen under Ingeborgs ledelse med firmanavnet I. Th. Øgrey.

Det å komme tilbake til Storgaten var gunstig, og butikken ekspanderte betydelig. Dette skjedde i det midterste av byggene som Glassmagasinet Øgrey fortsatt er i.

 

 

Sønnen Isak Tengesdal Øgrey begynte i butikken i 1920. I 1927 overtok han driften.

Fra å være en assortert butikk med det meste fra kolonial til kjøkkenutstyr, seletøy og tresko, ble den nå mer strukturert. Forretningen ble betydelig utvidet og egne avdelinger ble etablert. Varespekteret ble også utvidet

Lerviken var på dette tidspunkt gradvis blitt utfylt.  Området ble stadig mer sentralt, med et pulserende liv omkring brannstasjonen, Eikunda, A. Friestad, håndverkere og andre aktiviteter.

 

Den gamle sjøbua ned mot Lerviken ble derfor ominnredet fra lager til butikk. Ny inngang fra Lerviken til de nye avdelingene og lager ble bygget.

I 1962 ble butikken igjen betydelig utvidet. Dette etter at gårdsplassen var blitt utbygget.  Der var det fram til krigen blant annet hestestall for firmaets kunder. Så gratis «kundeparkering» var ikke noe ukjent begrep på den tiden heller.

I 1962 begynte sønnen Ingard Thor Øgrey i firmaet. Han over tok etter hvert, og offisielt i 1967. Den positive utviklingen og ekspansjonen fortsatte, og en videre spesialisering ble gjennomført.

I 1974 ble den gamle sjøbua ned mot Lerviken revet, og nybygg i 3 etasjer ble reist. Dette ble sammenbygget med mellombygget som lå mellom hovedhuset og sjøbua. Det var da restaurert og utvidet. Videre ble naboeiendommen Storgaten 36 kjøpt i 1979. Hele bygget ble restaurert med ny 1. etasje. Bygget ble sammenbygget med Storgaten 34. Det samme ble Storgaten 32 på motsatt side. Dette skjedde i 1992. Denne eiendommen ble totalt revet og igjenoppbygget, til ett lokale, sammen med de to andre byggene. Gjenoppbyggingen ble gjort i bygningstil fra omkring år 1800.

I 1997, i anledning 150 års jubileet, ble de to andre byggene på ny restaurert. Også disse ble tilbakeført til samme stilarten fra omkring 1800. Noen av de gamle bildene har vært grunnlag for denne tilbakeføringen. Alle byggene fikk en ny funksjonell butikkfasade i stil med den opprinnelige. Inngangspartiene og den egen utviklede baldakinen er inspirert av de opprinnelige inngangspartiene og markiser som var vanlig i Egersund på den tiden.

Som 3. og siste byggetrinn i denne store utbyggingen ble den nederste delen, også dette ei opprinnelig sjøbu, revet og bygget opp på nytt. Nå ble denne sammen med resten av byggene utvidet til 4 etasjer. Dette skjedde i 2004. Alle bygg ble da sammenbygget med 4 etasjer og et samlet areal på ca 2200 kvadratmeter.

Firmaets største ekspansjon og utbygninger er dermed skjedd i denne perioden. Nye avdelinger og varegrupper er i denne perioden kommet til. Dette er belyst i blant annet denne hjemmesiden.

Anne Hilde Øgrey

 

 

Familiefirmaet går videre til neste generasjon.

Anne-Hilde Øgrey begynte i firmaet i 1986 og ble medeier i 1999. Hva 5. generasjon vil bringe vil framtiden vise. Grunnlaget gjennom en tradisjon gjennom 175 år er vi stolte av, så håper og tror vi på fortsatt vekst og utvikling.

 

 

 

 

 

Varespekter.

Hvilke varer Gunnar T. Øgrey hadde i butikken når han startet for 175 år siden, vet vi ikke sikkert. Vi kan anta at det først og fremst var dagligvarer og forbruksvarer for den fiske- og jordbruk relaterte befolkning i Egersund og distriktet. Forretningen kan nok sammenlignes med en god gammeldags landhandel.

 

Etter hvert utviklet dette seg, og på slutten av 1800-tallet ble innslaget av kjøkkenutstyr og produkter for hus og hjem større. De eldste bildene viser klart hva vare spekteret da besto av. Det viser også nota bøkene. Her kan vi se hva som ble solgt til bl.a. Egersund kommune og til kirken. Våre eldste bevarte regnskapsbøker går tilbake til 1893.

Spesialiseringen gikk videre selv om sviktende fiske og krigstida skapte store problemer. Utstillingene bar også preg av dette. De besto ofte av reklameplakater og tomme esker. Historien forteller også om at et butikkvindu ble kjørt i stykker av en tysk militær bil. Det tok lang tid før ny rute kunne skaffes. Butikken drev derfor i lang tid med en igjen spikret fasade.

Etter krigen, da vare tilgangen ble bedre, kom egne avdelinger med kolonial, glass og keramikk, leketøy og kjøkkenutstyr. Denne utviklingen har gått videre og utviklet seg til dagens butikk som har enda mer spesialiserte avdelinger:

GLASSMAGASINET er en stor avdeling med alt innen glass, krystall, serviser, bestikk, kjøkkenutstyr, gaver, med mer.

CITYBAG er vår nyeste avdeling. Her er det et stort utvalg i vesker, reiseeffekter, kofferter, bager, lommebøker, paraplyer, med mer.

Disse avdelingene er lokalisert med inngang fra Storgaten, mens de andre har inngang fra Nytorget/Lerviken. Alle har selvfølgelig forbindelse med hverandre gjennom trapp og heis.

LEKER er en stor avdeling. Her er alt av leketøy, spill, LEGO, dukker, bamser, barnevideo/DVD, TV-spill, med mer.

HOBBY er også en stor avdeling. Avdelingen er lokalisert i 4. etasje. Her leveres hobby varer til kunder over hele landet. Det gjelder modellfly, båter, biler, helikoptre, fjernstyring, materialer, lim, maling, med mer. Denne avdelingen gir også ut sin egen kundeavis, modell-tec, som distribueres til kunder over hele landet. I tillegg har avdelingen en egen stor nettbutikk.