I vår nettbutikk kan der forekomme uforholdsmessig høye frakt priser. De riktige prisene vil i de fleste tilfeller være:

For de fleste pakker (inn til 10 kg. i Norge):   Kr.129,-

For de fleste brev (opp til 35 x 25 x 7 cm i Norge).:   Kr. 57,-.  

Ved forskudd og nettbutikk: Ingen tillegg. /  Ved oppkrav tillegg: Postens gebyr:   Kr. 90,-. 

Vi sjekker den beregnede porto på din bestilling (lange og tunge pakker) og eventuelt korrigerer denne til Postens porto satser.